/ در دسته‌بندی نشده / توسط

استند تسلیت

تاج گل خیریه ذاکرین انصار
به تمام مناطق تهران وحومه حتی شهرستانها

شماره استند 502


تلگرام1: 09351039205
تلگرام2: 09125782947

تاج گل خیریه انصارالحسین(ع)

به تمام مناطق تهران وحومه حتی شهرستانها

تلگرام1: 09351039205
تلگرام2: 09125782947

تاج گل مصنوعی می خوای خیریه انصار الحسین(ع)22838199

تاج گل طبیعی می خوای خیریه انصار الحسین(ع)22837182

تاج گل شادی می خوای خیریه  انصار الحسین(ع)22838198

تاج گل افتتاحیه می خوای  خیریه انصارالحسین(ع)55142006

ارسال تاج گل ازخیریه  انصار الحسین(ع) 22837181

تاج گل  انصارالحسین(ع)55142005

گل می خوای خیریه  انصارالحسین(ع)66210149

گل ازخیریه  انصارالحسین(ع)22839272

 

https://t.me/taajgol
@tajgl-ansar :تلگرام2

 

کانال تلگرام:tajgolavsar@

 

@taajgol

نوشته های مشابه

خرید انواع تاج گل

تاج گل خیریه انصارالحسین(ع) به تمام مناطق تهران وحومه حتی شهرستانها تلگرام1: 09351039205 تلگرام2: 09125782947 تاج گل مصنوعی می خوای…

حجله

تاج گل خیریه انصارالحسین(ع) به تمام مناطق تهران وحومه حتی شهرستانها تلگرام1: 09351039205 تلگرام2: 09125782947 تاج گل مصنوعی می خوای…

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.